การผ่าตัดเสริมหน้าอก ไม่ใช่เรื่อง”เล็กๆ” แต่กลับกัน กลับมีความสำคัญในรายละเอียดมาก วันนี้ เป็น 10 ข้อพื้นฐาน ที่ทาง PSC พิจารณาก่อนให้การรักษาในคนไข้ครับ #กว่าจะมาเป็นเสริมหน้าอก

1. “ความต้องการของคนไข้”
ต้องให้เวลาพูดคุยเพื่อให้แพทย์เข้าใจถึงความต้องการในรายละเอียดของแต่ละคน Lifestyle อาชีพ อายุ แม้แต่ความต้องการระหว่างสามีภรรยาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันเราใช้ ดิจิตัลAI มาช่วยเพื่อให้สามารถเห็นผลลัพธ์การผ่าตัดได้เลยทันที

2. “โครงสร้างของร่างกาย”
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละราย จึงต้องประเมินละเอียด ความต่างของซ้ายขวา ระดับเต้านม ความหนาบางของกล้ามเนื้อ ผิวหนัง ไขมัน กระดูกหน้าอก กระดูกสันหลัง ระบบเส้นประสาท รูปทรงอกพื้นฐานเดิม การหย่อนของเต้านม แม้แต่รูปร่างหุ่นโดยรวมของคนไข้ก็มีผลต่อการเลือก และหากเคสแก้ไขต้องดู การผ่าตัดในอดีต และปัญหาปัจจุบัน พังผืด รอยย่น การฉีดสิ่งแปลกปลอม #อื่นๆอีกมากมาย

3. “วัสดุ”
ต้องเลือกวัสดุ ที่ดีไว้ก่อน โดยวิเคราะห์จากความน่าเชื่อถือ แหล่งผลิต การรับประกัน กรรมวิธีในการผลิต และผลวิจัยระยะยาวในมนุษย์

4. “เทคนิคในการผ่าตัด”
แต่ละรูปทรงเต้านม ขนาด ความต้องการและชนิดวัสดุ จะทำให้เกิดข้อจำกัดต่างกัน การเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดจึงสำคัญเพื่อให้ได้รูปทรงที่ดี แพทย์จึงต้องสามารถทำผ่าตัดได้อย่างชำนาญในทุกรูปแบบ เพื่อแก้ไขรูปทรงให้ในแต่ละราย แบบ ” Tailor -made”

 

5. “โรงพยาบาล”
แต่ละรพ. มีคุณภาพและรายละเอียดไม่เหมือนกัน ที่ PSC เลือกผ่าตัดโดยทำที่รพ.100% เพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้จะปลอดภัย แต่ช้าก่อน ไม่ใช่ทุก รพ.ที่เราเลือก โดยหมอจะต้องไปวิเคราะห์รายละเอียด ระบบห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ระบบฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆทั้งผ่าตัด ดมยา ห้องพักฟื้น จำนวนบุคคลากร การอบรมบุคลากร ระบบยาและการควบคุม ระบบมาตรฐานJCI แพทย์สาขาอื่นๆที่จำเป็นเตรียมพร้อม etc. จะต้องมีมาตรฐานสูงที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในทุกกรณี

6. “วิสัญญีแพทย์”
อันนี้เน้นมากๆ เพราะคนที่สำคัญเทียบเท่าหมอผ่าตัด คือ แพทย์ดมยา นั่นเอง เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยที่สำคัญสุดๆ จึงต้องเชคประวัติ ความเชี่ยวชาญ การทำงานประสบการณ์ ความละเอียดและต้องดมยาแบบ 1:1 ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ทีละรายไม่ว่าคนไข้จะมากแค่ไหน ซึ่งทีม PSC ทำงานร่วมกันมากกว่า 10กว่าปี โดยเรามั่นใจกับทีมได้เต็มที่

7. “ทีมพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด”
ต้องคัดเลือกทีมพยาบาล มีประสบการณ์ดูแลเคสศัลยกรรมโดยเฉพาะ เพราะรายละเอียดไม่เหมือนกัน ต้องมีลักษณะใส่ใจในรายละเอียด และการดูแลคนไข้เป็นอย่างดีเยี่ยม ถ้าเทียบกับอาชีพเชฟ เขาคือ ผู้ช่วยเชฟ นั่นเองเพื่อให้งานออกมาราบรื่น ปลอดภัย

8. “ความสะดวกสบายและรวดเร็ว “
ในยุคที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเน้นมากในการบริการที่ต้องเป๊ะและรวดเร็ว หลายท่านไม่ทราบว่ากว่าจะเซตผ่าตัด 1 คนนั้น มีห้องไลนเฉพาะประสานงานกันถึง 10 กว่าคนในแต่ละครั้ง

9. “การควบคุมผลงาน”
เพราะการผ่าตัด #ไม่ได้จบในห้องผ่าตัด ผลลัพธ์ระยะยาวต่างหากที่จะเป็นตัววัดคุณภาพ ที่ PSC จึงนัดติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี

10. “ความชำนาญของแพทย์” และ” ความรับผิดชอบ”
อันนี้เป็นพันธสัญญาของหมอเช่นกันในฐานะศัลยแพทย์ ในการพัฒนาและอัพเดทตลอดเวลา เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาได้ถูกใจทุกคน สวยงามและปลอดภัย และแน่นอนว่าบางคนอาจจะมีข้อจำกัดบ้างเพราะเรา #Tailor-made ตามโครงสร้างของแต่ละคน เป็นการผ่าตัดเฉพาะราย ซึ่งหมอจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนเสมอครับ

 

ติดต่อคลินิก