การทำจมูก แบบ Open&Recon หรือ ชื่อทางวิชาการ ” Structural Integrated Rhinoplasty”

#คือการผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างจมูก เพื่อให้ใกล้เคียงรูปทรงที่เราต้องการมากที่สุด โดยเป็นการตกแต่ง จัดองค์ประกอบของจมูกเข้าด้วยกันใหม่ อาจจะมีการใช้ซิลิโคนได้บ้างเฉพาะบนสันจมูก ที่ถือว่าปลอดภัยเพราะไม่มีแรงตึง ส่วนปลายจมูก ต้องเป็นโครงสร้างกระดูกอ่อนจริงทั้งหมด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "Nasal bone Upper lateral cartilage Accessory cartilages Supratip breakpoint Supratip lobule :Infratip lobule Middle crus ㄱ Lower lateral alar cartilage Middle Supratip lobule Medial crus columella"
  • #ข้อดี มากๆ คือ ทนทาน เสมือนจริง ระยะยาวไม่มีการบางทะลุของปลายจมูก ถ้าทำอย่างถูกต้อง
  • #ข้อจำกัด คือ ผ่าตัดซับซ้อน ต้องแม่นยำสูง อาศัยประสบการณ์และ skill ของศัลยแพทย์มาก การผ่าตัด นาน 3-4 ชม.ในเคสใหม่ ถ้าเคสแก้ไขอาจจะ 4-6 ชม. ขึ้นกับความซับซ้อน
ถ้าให้เปรียบเทียบ ให้เข้าใจง่าย คล้ายกับการประกอบ เลโก ( Lego) ขนาดเล็กมาก ต้องเข้าใจว่าแต่ละชิ้นนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร ทั้งขนาดเนื้อเยื่อ ขนาดกระดูกและองศา ความแข็งแรงต้องได้ ไม่งั้นทรุด พังได้ภายหลัง
กระดูกอ่อนที่ใช้ มีตั้งแต่ หลังใบหู กระดูกอ่อนกลางจมูก ( septum) กระดูกอ่อนชายโครง และ รวมถึงเนื้อเยื่ออื่นๆ มาปลูกถ่าย #จึงต้องเข้าใจเรื่องเทคนิคการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
#โลกการผ่าตัดจมูกสมัยใหม่ไปในทางเดียวกันนี้ทั้งหมด เพราะ ปัจจุบัน การบางของหนัง ทะลุปลาย ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ยากจะยอมรับได้ของคนไข้ แตกต่างจากในอดีต และ #ยืนยันด้วยวงการศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติให้การยอมรับเทคนิคนี้เป็นอย่างมาก
การเสริมซิลิโคนมาถึงปลายจมูก แบบเดิม+การครอบปลายด้วยกระดูกอ่อน เนื้อเยื่อหนังเทียม หรืออะไรก็ตาม ก็ยัง#ไม่สามารถทนทานเท่าการทำปลายกระดูกอ่อนจริงได้ และยังมีความเสี่ยงปลายบางทะลุได้อยู่
#การทำจมูกแบบปรับโครงสร้าง Open&Recon หรือ Structural Integrated Rhinoplasty จึง ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ของวงการศัลยกรรมตกแต่งว่า ปลอดภัยที่สุดและผลลัพธ์ดีที่สุดในระยะยาว
การผ่าตัดชนิดนี้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ในช่วง10 กว่าปีมานี้ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นๆ ครับ
ติดต่อคลินิก