เทคนิคเสริมหน้าอกแบบใหม่ ที่เราคิดค้นขึ้นนี้ เรียกว่า Modified Split Muscle Support ( M-SMS) เป็นการต่อยอด รวมข้อดีของแต่ละวิธีมาไว้ด้วยกัน แม้วิธีการผ่าตัดจะยากขึ้น

แต่ผมเชื่อมั่นว่า M-SMS จะมาทดแทนเทคนิค dual plane เดิม ที่ใช้กันมานานกว่า 20 ปี ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

เนื่องจาก ฟื้นตัวเร็ว บวมน้อย สวยเร็ว เป็นธรรมชาติและปัญหาน้อยกว่าวิธีเดิมอย่างชัดเจน # ล่าสุด ปี 2021 นี้ อ.พีระ ได้รับเชิญจาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ ( International Society of Aesthetic Plastic Surgeon : ISAP) เป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับ การผ่าตัดใหม่นี้

PSC_ Plastic Sutgery Center Thailand : The Finest Beauty by dr.Peera

ติดต่อคลินิก