รองศาสตราจารย์ พญ. วรีพร ดิสภานุรัตน์
แพทย์ผิวหนังและเลเซอร์

  • วันเสาร์ 11.00-16.00
  • วันอาทิตย์หยุดทำการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

  • เบอร์โทรศัพท์: 02-5744283, 088-0117440, 094-4076777
  • pscclinic@hotmail.com
  • Certification in Dermatology from Chulalongkorn University ( Bangkok )
  • Advanced training in laser and dermatosurgery at North Western Univerysity , Chicago , Illinois , USA .

ติดต่อคลินิก