อาจารย์ นายแพทย์ พีระ เทียนไพฑูรย์

รพ. พระราม 9
อังคาร / พุธ / เสาร์
เวลา 13.00 – 18.00 น.

PSC CLINIC
พฤหัสบดี / ศุกร์
เวลา 13.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูล

  • เบอร์โทรศัพท์: 02-5744283, 088-0117440, 094-4076777
  • pscclinic@hotmail.com

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certifed Board of General Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certifed Board of Plastic and Reconstructive Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์ศัลยแพทย์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
( Instructor in Plastic surgery at Thammasart University Hospital )

Advanced Training
• Art of Rhinoplasty (San Francisco)
• International Fellowship in Plastic Surgery (Breast and Facial Surgery)
(St.Mary Catholic university Hospital , Seoul, South Korea)

ภาพรวมผลงานและการเป็นวิทยากร

• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมหน้าอก( Breast surgery) และศัลยกรรมจมูกและใบหน้า ( Nose& Facial surgery ) ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

• สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

• International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

• วิทยากร บรรยายด้านศัลยกรรมตกแต่งเต้านม ทั้งในและต่างประเทศ

อจ.นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการผ่าตัดหน้าอก ในระดับนานาชาติ


ภาพตัวอย่าง :  เคสเสริมหน้าอก โดย คุณหมอพีระ หลังจากการเสริมหน้าอก 6 เดือน

• ศัลยกรรมหน้าอก ( Breast surgery )
• ศัลยกรรมใบหน้า ( Facial surgery )

• สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
( Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand )
• สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
( Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand )
• สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

ติดต่อคลินิก