ภาพจาก คุณปาย 

หลังจากการแก้ไขเสริมจมูกกับ PSC Clinic  โดยการสร้างปลายจริง100% ไม่มีซิลิโคนที่ปลายจมูก เป็นจมูกถาวร ป้องกันปัญหาปลายจมูกบางไม่ธรรมชาติ ป้องกันจมูกทะลุ ด้วยเนื่อเยื่อจริง เทคนิคระดับadvance

 

ติดต่อคลินิก