เสริมจมูก ด้วยฟิลเลอร์ใหม่ล่าสุดจากอเมริกา juvaderm ultra plus

การฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมจมูก ด้วยฟิลเลอร์ใหม่ล่าสุดจากอเมริกา juvaderm ultra plus ( by allergan ) โดย


การฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก

case 1/2 การฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก ด้วย PSC เทคนิค ( Juvaderm ultra plus)

เสริมจมูก ด้วย filler JUVADERM ของอเมริกา ล่าสุด
เทคนิคการฉีดเฉพาะของ PSC ให้ผลลัพธ์เสมือนจริง และสามารถกลับไปทำงานได้ทันทีหลังฉีด

Filler injection

Filler injection for nose augmentation + PSC technique

ติดต่อคลินิก