Follow us:

Blepharoplasty ( ตกแต่งชั้นตา )

Blepharoplasty + canthoplasty

Blepharoplasty + canthoplasty

Blepharoplasty + canthoplasty
ทำตาสองชั้น และขยายเปลือกตาเพื่อให้ตาดูใหญ่ขึ้น
ชั้นตาที่สวยงาม ทำให้ใบหน้าดูอ่อนหวาน และสดใสชึ้น ดูเป็นมิตร


Blepharoplasty+Asymetry correction

การแก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน และทำตาสองชั้น + ยกกล้ามเนื้อชั้นตา ทำให้ตาดูโตขึ้น เพิ่ม bright looking
Case analysis : Asymetry of double eye lid crease and mild ptosis
Treatment : Correction of asymetry and lift up the eye lid muscle to enhance the bright looking of the eyes .

Cartilage tip modification with blepharoplasty

เสริมจมูก+ ทำตาสองชั้น
Asian blepharoplasty with nose augmentation

ทำตาสองชั้น + เสริมจมูก
Asian blepharoplasty with nose augmentation

Case 6 ทำตาสองชั้น ร่วมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อยกชั้นตา+แก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน + เสริมจมูก
( Asian blepharoplasty with asymetry correction + cartilage tip modification for nose augmentation )

Case4 แก้ไขหนังตาตก( Senile blepharoptosis)

case4 แก้ไขหนังตาตก ( Senile blepharoptosis)

case4/2 แก้ชั้นหนังตาตก ( Senile blepharoptosis )


การทำตาสองชั้น ช่วยส่งเสริมให้ดูสดชื่น แจ่มใส

การทำตาสองชั้น ช่วยส่งเสริมให้ดูสดชื่นแจ่มใส ( Bright looking ) และเน้นดวงตาให้สวยงามมากขึ้น
Asian blepharoplasty in teenager .

Asian blepharoplasty in teenager
 ลักษณะหางตาที่เปิดมากขึ้น ( Lateral flaring ) ทำให้ดวงตาดูอ่อนเยาว์สดใส
+ เสริมจมูกโดยใช้ปรับแต่งและเสริมกระดูกอ่อนปลายจมูก( Cartilage tip modification technique ) และเสริมสันจมูก

Case3 ทำตาสองชั้น

case3 ทำตาสองชั้น

case3/2 ทำตาสองชั้น

PSCClinic - เสริมจมูก เสริมหน้าอก ศัลยกรรมตกแต่งโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 

Wechat & Line

PSC_Plastic Surgery Center Thailand

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ผิวหนัง และ เลเซอร์ พีเอสซี
ชั้น 1 อาคารสปอร์ตซิตี้ ถนนประชาชื่นหลักสี่ กรุงเทพฯ (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
ติดต่อสอบถามข้อมูล: 02-5744283 , 088-0117440 , 094-4076777

ทีมแพทย์ของคลินิก

Copyright 2019 SC Peera Plastic & Skin Clinic คลินิก เสริมหน้าอก เสริมสมูก Dr.Peera รับทำ SEO