การผ่าตัด Gonioplasty ลดขนาดมุมกราม

การผ่าตัด Gonioplasty ลดขนาดมุมกราม โดยผ่าตัดผ่านแผลภายในช่องปาก
ไม่มีแผลภายนอก ช่วยเพิ่มความอ่อนหวานแก่ใบหน้า ทำให้ใบหน้าเรียวสวย
The gonioplasty ( mandibular angle reduction ) will be done through intra-oral incision .
The beautiful curve of the mandibular line can make v-shape face and create an attractive looking .
ติดต่อคลินิก