คุณหมอพีระ ได้รับเชิญไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องผลแทรกซ้อน เกี่ยวกับการเสริมหน้าอกและการรักษา ร่วมกับศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ ในงานประชุมศัลยแพทย์ตกแต่งของประเทศเกาหลี PRS KOREA 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้   จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา

ติดต่อคลินิก