สารบัญเนื้อหา

เสริมหน้าอก Breast Augmentation

เป็นการผ่าตัดที่มีความนิยมมากทั่วโลก และมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าด้วยวัสดุเสริมหน้าอกที่ดี และเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นมากทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีผลแทรกซ้อนต่ำ

ห้องศัลยกรรมเสริมหน้าอก PSCClinic

เทคนิกทางด้านผ่าตัดศัลยกรรมเต้านม (เสริมหน้าอก) ในปัจจุบันมีการเสริมเต้านมหลากหลายวิธี สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. การเสริมเต้านมโดยใช้ถุงเต้านมเทียม (Breast implant) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด
 2. การเสริมเต้านมโดยใช้ถุงเต้านมเทียมร่วมกับการฉีดไขมันตนเอง (Composite Breast implant with Autologous Lipoplasty)
 3. การเสริมเต้านมโดยการฉีดไขมันตนเองเพียงอย่างเดียว ร่วมกับการทำสเต็มเซล (Cell Assisted Lipoplasty – CAL)

ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นกับความต้องการของคนไข้ และควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงผลดีผลเสียของแต่ละวิธี

การเสริมหน้าอกด้วยถุงเต้านมเทียม (Breast Implant)

เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก โดยถุงซิลิโคนในปัจจุบันมีความทนทานสูง เจลภายในเป็นลักษณะจับเป็นก้อนแบบ Cohesive gel หรือ Gummy bear ทำให้ปลอดภัยลดปัญหาการซึมของซิลิโคน (Gel bleed) วิธีการทำผ่าตัดมีความหลากหลาย ขึ้นกับหน้าอกแต่ละแบบ แต่ละประเภท

เต้านมเทียม PSCClinic

แผลผ่าตัดที่บริเวณไหน ต่างกันอย่างไร / โอกาสการเกิดแผลเป็นนูนต่างกันอย่างไร ?

แผลผ่าตัด มี 3 ที่ คือ รักแร้ ปานนม และ ฐานหน้าอก

แผลที่รักแร้

ข้อดี คือ แผลเป็นน้อยที่สุด และซ่อนอยู่ที่รักแร้ โอกาสเกิดแผลนูนต่ำมาก น้อยกว่า 1 % เนื่องจากรักแร้มีความตึงน้อยที่สุด

ข้อเสีย คือ
– เจ็บกว่า ที่ฐานหน้าอก แต่ ขึ้นกับวิธีผ่าตัด โดยการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องจะช่วยลดอาการปวดลงได้ 50 %
– อัตราการเกิดผังผืดรัดถุงเต้านม ขึ้นกับวิธีการผ่าตัด

การผ่าตัดทางรักแร้ ปัจจุบันมี 2 วิธี

 1. การผ่าตัดทางรักแร้แบบเดิม (Conventional method) เกิดผังผืด 5-8 %
 2. การผ่าตัดผ่านกล้องทางรักแร้ (Transaxillary Endoscopic-Assisted) เกิดผังผืด 1 % และฟื้นตัวเร็วขึ้น

ปัจจุบันการส่องกล้องเป็นที่นิยมมากและ เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการผ่าตัดทางรักแร้เพราะเจ็บน้อยกว่า พักฟื้นสั้น ผังผืดน้อย และซ่อนแผลไว้ที่รักแร้ อีกทั้งสามารถแก้ไขรูปทรงหน้าอกที่อาจมีปัญหาได้ดีขึ้น

แผลผ่าตัดในการ เสริมหน้าอก แผลรักแร้, แผลปานนม, แผลราวนม

แผลที่ปานนม

ข้อดี คือ เจ็บน้อย กว่ารักแร้แบบเดิม
ข้อเสีย คือ
– แผลเป็นมองเห็นได้โดยตรงขณะยืน
– โอกาสเกิดผังผืด 10 % โอกาสเกิดการติดเชื้อสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแผลอื่นเพราะผ่าตัดผ่านท่อน้ำนม
– ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม

แผลที่ฐานอก (ราวนม)

ข้อดี คือ

 • เจ็บน้อย เทียบเท่าการส่องกล้องทางรักแร้ แผลซ่อนในท่ายืน เพราะหน้าอกหย่อนมาบัง
 • อัตราการเกิดผังผืดรัดถุงเต้านมน้อย เทียบเท่าการผ่าตัดทางรักแร้แบบส่องกล้อง (1%)

ข้อเสียคือ

 • เห็นแผลเป็นได้เวลานอนลง หรือ โกยเต้านมขึ้น
 • ความเสี่ยงแผลนูนสูงกว่ารักแร้ 5- 10%
 • นิยมในคนไข้ชาวตะวันตกผิวขาว เพราะมีปัญหาแผลเป็นนูนน้อยกว่าคนเอเชียมาก หรือในคนเอเชียที่ยอมรับความเสี่ยงแผลเป็นนูนที่ราวนมได้

การเลือกตำแหน่งแผล ขึ้นกับแพทย์และผู้ป่วย

 • ในกรณีที่มีโครงสร้างหน้าอกมีลักษณะเฉพาะ แพทย์จะให้คำแนะนำแผลที่เหมาะสมให้
 • กรณีที่โครงสร้างสามารถเลือกตำแหน่งแผล ได้หลายตำแหน่ง คนไข้สามารถระบุแผลที่ต้องการได้ ถ้าต้องการไม่ให้มีรอยแผลเป็นใกล้บริเวณเต้านม และซ่อนจากคนใกล้ชิด แนะนำ แผลรักแร้ ถ้าต้องการซ่อนแผลจากคนอื่นในกรณีชอบแต่งกายเสื้อแขนกุดแนะนำแผลราวนม แต่ต้องรับคามเสี่ยงแผลนูนที่สูงกว่ารักแร้ อย่างไรก็ตาม แผลที่รักแร้มักจะดีมาก ทั่วไปก็สามารถใส่เสื้อแขนกุดได้ปกติ

การเลือกขนาดซิลิโคน ควรเลือกที่ไม่ใหญ่เกินไปเกินกว่าโครงสร้างจะรับได้ ทางการแพทย์มีข้อกำหนดอยู่แล้วเรื่องความกว้างของลำตัว ถือเป็นขอบเขตของการวางซิลิโคน ซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าขนาดพอดี

ชั้นไขมันเสริมหน้าอก

การเสริมหน้าอกด้วยถุงเต้านมเทียม ร่วมกับการฉีดไขมันตนเอง (Composite breast implant with Lipoplasty)

เป็นการเพิ่มขนาดให้เกินกว่าที่ข้อจำกัดของซิลิโคนจะทำได้ หรือช่วยให้การเสริมหน้าอกนั้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะได้เนื้อเยื่อที่นิ่มของไขมันมาช่วยเสริมรอบซิลิโคนในบริเวณที่เนื้อเยื่อบาง เสริมแต่งบริเวณร่องอกให้ดูชิดมากขึ้นตามต้องการ ลดปัญหาการคลำขอบถุงซิลิโคน และได้ประโยชน์จากการดูดไขมันส่วนเกินจากหน้าท้อง หรือต้นขา (secondary gain) ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียว

การเสริมหน้าอกด้วยการฉีดไขมันตนเองเพียงอย่างเดียว ร่วมกับสเต็มเซล (CAL -Cell assisted Lipoplasty)

เป็นการใช้ไขมันในปริมาณที่มากในการเสริมเต้านม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสเต็มเซล เพื่อช่วยในการคงอยู่ของเซลไขมัน ข้อดีของการฉีดไขมันตนเองเพียงอย่างเดียว คือ เป็นการใช้เนื้อเยื่อไขมันของคนไข้ ไม่มีการใช้ถุงเต้านมเทียมจึง ไม่มีปัญหาผังผืดรัดถุงเต้านม และได้ประโยชน์ในการลดไขมันส่วนเกินของคนไข้ จากหน้าท้อง หรือต้นขา (Secondary gain)ไปพร้อมกัน ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เทคนิคนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก คือได้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเวลาสัมผัสเหมือนเต้านมจริง และไม่มีแผลเป็นจากการผ่าตัด

ศัลยแพทย์ต้องมีเทคนิคในการเก็บและฉีดไขมันที่ดี ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าการเสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียว ข้อจำกัดคือสามารถเพิ่มขนาดได้ประมาณ 1 คัพไซส์ จึงเหมาะกับผู้ที่มีเนื้อเต้านมธรรมชาติอยู่พอสมควรและต้องการเพิ่มขนาดปานกลาง หรือหลังการมีบุตรแล้วเต้านมมีขนาดลดลง เพื่อเติมส่วนเนินอกให้ได้รูป

สรุปภาพรวมขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการเสริมหน้าอก และหลังการเสริมหน้าอก

ศึกษาข้อมูลและผลข้างเคียงด้วยตัวเอง

ควรเริ่มต้นที่การศึกษาข้อมูลที่จำเป็นจนเข้าใจก่อน วิธีการผ่าตัดชนิดต่างๆ ของการ เสริมหน้าอก  ผลลัพธ์  ผลแทรกซ้อน วิเคราะห์ความต้องการของตนเองว่าชอบลักษณะใด ขนาดประมาณไหน อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะเต้านมจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันในแต่ละคนจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจโดยละเอียดแล้วปรึกษาร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยส่วนมากแล้วแพทย์มักสอบถามข้อมูลผู้ขอรับคำปรึกษาด้าน การเสริมหน้าอก ดังนี้

 • ประวัติทั่วไปของผู้ขอคำปรึกษา อาทิเช่น การมีบุตร, ประวัติการให้น้ำนมบุตร, ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง
 • ข้อมูลโรคประจำตัว, ประวัติการรักษาหรือด้านการผ่าตัด, ชื่อยาที่รับประทานและประวัติการแพ้ยา, ใบรับรองแพทย์จากแพทย์โรคประจำตัว (หากมี)
 • ขนาดของหน้าอกปัจจุบันและ รูปทรง  เพื่อให้ศัลยแพทย์เป็นตัวอย่าง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • ไม่จำเป็นต้องเตรียมบราก่อนผ่าตัดเสริมนม เนื่องจากขนาดยังไม่คงที่
 • งดยาหรืออาหารเสริมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดยาในกลุ่ม Aspirin หรือชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดยาในกลุ่ม Isotretinoin หรือ Acnotin ที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาสิว อย่างน้อย 1 –2 สัปดาห์
 • พักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่อาจทำให้เกิดไข้หวัด
 • ทำความสะอาดร่างกายให้พร้อมก่อนคืนผ่าตัด
 • งดอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 1. การนัดตรวจหลังผ่าตัด และการตัดไหม ควรมาตามนัดทุกครั้งที่แพทย์นัด เพื่อความสวยงามและสมบูรณ์ของการเสริมหน้าอกเป็นไปได้ดีและเห็นผลมากที่สุด โดยมากจะมีการ นัดตรวจและตัดไหม 7 วัน  และนัดพบแพทย์อีก  1 เดือน และ 6 เดือน  หลังจากนั้น ปีละครั้ง
 2. การดูแลหลังผ่าตัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช่วยแพทย์ จะทำการแนะนำขั้นตอนการดูแลตัวเองอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน หรืออาจมีคู่มือการปฏิบัติตัวหลังผ่านตัดให้ ผู้เข้ารับการศัลยกรรมเสริมหน้าอก ควรปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ท่านอน, การใส่บรา, การดูแลแผลเป็น ฯลฯ
 3. การนวดเต้านมหลังการนเสริมหน้าอก ให้ทำการนวดเบาๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
 4. หากตั้งครรภ์ หรือมีการให้นมบุตร หลังผ่าตัด 3 เดือน ก็จะให้ตั้งครรภ์ได้ และในการให้นมบุตรให้ได้ตามปกติ ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากเพราะการเสริมไม่เกี่ยวข้องกับต่อมน้ำนมซิลิโคนจะอยู่ชั้นลึกกว่า
 5. การตรวจมะเร็งเต้านม, การเกิดมะเร็งเต้านม สามารถทำ Mammogram (X-ray เต้านม) ได้ตามปกติ เพราะการเสริมหน้าอกไม่กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง
 6. ควรงดแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์ หลังผ่าตัด

วีดีโอโดย คุณหมอพีระฯ PSCClinic เกี่ยวกับการ เสริมนม ศัลยกรรมหน้าอก

แนะนำการทำศัลยกรรมหน้าออก (เสริมนม) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย อาจารย์ นายแพทย์ พีระฯhttps://www.youtube.com/embed/RW2JQLf_v-Mรีวิวการศัลยกรรมโดยคุณต็อบhttps://www.youtube.com/embed/O8_XOzar4vUPSC Clinic Review เสริมหน้าอก

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:
ติดต่อคลินิก