เสริมหน้าอก

โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย

เสริมจมูก แก้ไขจมูก

ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ

ผิวหนัง / เลเซอร์

ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง

ประวัติแพทย์

ทำความรู้จักกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของ PSC Clinic ที่คอยให้คำปรึกษาท่าน

DOCTOR

แพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมหน้าอก ( Breast surgery ) และ ศัลยกรรมใบหน้า ( Facial surgery )

DOCTOR

Dr. Wareeporn Disphanurat ,MD. She has board certification in Dermatology from Chulalongkorn University ( Bangkok )

ANESTHEOLOGIST

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา (Certified board in Anestheology) โดยทีมอาจารย์วิสัญญีแพทย์จาก รพ.ธรรมศาสตร์

ตารางแพทย์

ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก


อาจารย์ นพ.พีระ
วันอังคาร-ศุกร์
เวลา 14.00 – 17.00 น.


อาจารย์ ผศ. พญ.วรีพร
วันเสาร์ 11.00 – 16.00 น.


หยุดทำการทุกวันอาทิตย์

PSC CLINIC

PSC Clinic (Peera Plastic & Skin Clinic ) ก่อตั้งโดย นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์ ศัลแพทย์ตกแต่ง ( Certified board in plastic and reconstructive surgery and Fellowship in plastic surgery at Seoul St.mary university hospital , South Korea ) และ ผศ.พญ. วรีพร ดิสภานุรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา ( ผิวหนัง ) ( Certified board in dermatology ) ให้บริการปรึกษาและผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่ง และดูแลผิวพรรณ เลเซอร์ และโรคผิวหนัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

PSC On Youtube

ตัวอย่างการรักษาโดยทีมแพทย์ และทำความรู้จักกับเทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ทันสมัยของคลินิก

ดูทั้งหมดบน Youtube

The Portrait Thailand on Youtube

รีวิวเคสเสริมหน้าอก ทำนม

บทความ, ผลงาน และบทสัมภาษณ์

ติดต่อคลินิก